Cs banner konex 500x500

¡Club Speedy y Konex te invitan a disfrutar de los mejores espectáculos!

Participaron: 426 usuarios

Listado de Ganadores:

 • · Martín Calderón XXXXX174
 • · Silvia Alejandra Spinelli XXXXX074
 • · Natalia Marisol González XXXXX760
 • · Miguel Angel Daddezio XXXXX777
 • · Maria Eugenia Ferraro XXXXX298
 • · Verónica Bombino XXXXX324
 • · Diego Maciel XXXXX656
 • · Mariana Marta Rimoli XXXXX510
 • · Roman Martin XXXXX266
 • · Andres Ancasi XXXXX013
 • · Florencia Fernandez XXXXX537
 • · Pablo Gonzalez XXXXX446
 • · Eduardo Javier Moquera XXXXX428
 • · Guillermo Lavecchia XXXXXX169
 • · Jacqueline Mariel Enriquez Aguirre XXXXX902