500x500 fiesta de navidad en la oficina 4

¡Una función exclusiva para socios!

Participaron: 316 usuarios

Listado de Ganadores:

 • · Paulo Bitar XXXXX431
 • · Carlos Irazu XXXXX909
 • · Juli Castronuobo XXXXX021
 • · Ivana Del Carmen Caballero XXXXX595
 • · Marcelo Enrique Sanchez XXXXX135
 • · María Zulema Cappellano Docampo XXXXX503
 • · Agustina Fernandez XXXXX457
 • · Gustavo Gomez XXXXX014
 • · Rosa Zalazar XXXXX054
 • · Juan Pablo Iraci XXXXX430
 • · Natalia Diaz XXXXX808
 • · Carla Gonzalez XXXXX129
 • · Andrea Lizarde XXXXX450
 • · Herctor Daniel Anzorena XXXXX723
 • · Florencia Dariana Fuentes Manrique XXXXX083
 • · Maria Dolores Martinez XXXXX322
 • · Lisa Valentina Gomez XXXXX598
 • · Patricia Stalla XXXXX376
 • · Edgar Anze Lugo XXXXX245
 • · Fernando Ochoa XXXXX903
 • · Carlos Alberto Galantini XXXXX610
 • · Beto Campanario XXXXX178
 • · Daniel Carrizo XXXXX083
 • · Federico Enzo Ariel Romero XXXXX745
 • · Rosario Rivero XXXXX727
 • · Maria Teresa Figueredo XXXXX927
 • · Laura Ruiz XXXXX142
 • · Pablo Toniolo XXXX254
 • · Tulio Ventura XXXXX251
 • · Alejandro Fabián Miño XXXXX081
 • · Carla Gonzalez XXXXX541
 • · Marcelo Amicone XXXXX697
 • · Lucas Aníbal Piaggio XXXXX178
 • · Maria Juana Costa XXXX812
 • · Iara Nair Guzman Delgado XXXXX631
 • · Vanina Annocaro XXXXX993
 • · Gabriela Santolucito XXXXX791
 • · Julian Matias Perotti XXXXX735
 • · Gabriela Trinidad XXXXX753
 • · Ariel Martino XXXXX231
 • · Candela Martino XXXXX868
 • · Carlos Guelache XXXXX256
 • · Nilda Ventimiglia XXXXX942
 • · Nicolas Alejandro Cano XXXXX370
 • · Monica Aruge XXXXX465
 • · Jose Falliga XXXX311
 • · Vanesa Stroscio XXXXX251
 • · Federico Barrionuevo XXXXX722
 • · Marcelo Alejandro Martinez XXXXX460
 • · Nuria Farias XXXXX582
 • · Elsa Perez XXXX433
 • · German Garcia XXXXX578
 • · Marina Insaurralde XXXXX637
 • · Mariela Renart XXXXX640
 • · Roman Socias XXXXX564
 • · Isabel Duarte XXXXX478
 • · Fabian Ramirez XXXXX868
 • · Luis Cearras XXXXX326
 • · Jesus Benjamin Montalvo Garcia XXXXX583
 • · Liliana Romero XXXXX834
 • · Brian Rivanera XXXXX575
 • · Dora Haydee Palacios XXXXX144
 • · Ines Quiroga XXXXX441
 • · Magali Lucero XXXXX851
 • · Guillermo German Bisogni XXXXX789
 • · Cynthia Lambert XXXXX436
 • · Mariano Rizzonelli XXXXX376
 • · Anthony Guzman XXXXX168
 • · Soledad Llanos XXXXX305
 • · Gabriel Nemanic XXXXX993
 • · German Amadi XXXXX128
 • · Karen Navarro XXXXX432
 • · Daiana Jofre XXXXX116
 • · Maria Teresa Cornejo Suarez XXXXX096
 • · Luis Eduardo Veron XXXXX192
 • · Abel Lorenzo XXXXX520
 • · Alejandro Perez XXXXX533
 • · Rosana Caceres XXXXXX111
 • · Leonardo Toledo XXXXX250
 • · María Paula Bria XXXXX739
 • · Romina Soledad Gerez XXXXX835
 • · Gisela Tartabini XXXXX789
 • · Juan José Ruppi XXXXX022
 • · Walter Adrian Martinez XXXXX792
 • · Franco Torrez XXXXX649
 • · Fernando Pazos XXXX397
 • · Lau Gonzalez XXXXX551
 • · Beatriz Di Pasquo XXXXX596
 • · Ernesto Amadi XXXX521
 • · Melina Anabel Arzua XXXXX294
 • · Laura Beatriz Puga XXXXX526
 • · Joel Caballero XXXXX730
 • · Romina Ibazeta XXXXX228
 • · pau_primitiva@hotmail.com
 • · Rober Interlante XXXXX038
 • · Cristina Scalfi XXXX252
 • · Axel Ferraro XXXXX406
 • · Marcia Blanco XXXX874
 • · Vanesa Rivera XXXXX555
 • · Marina Lorena Letelle XXXXX274
 • · Romina Alejandra Calderon XXXXX857
 • · Laura Lamberti XXXXX487
 • · Laura Rota XXXXX150
 • · Yamila Salvo XXXXX327
 • · Facundo Mastropierro XXXXX695
 • · Andrea Angrizani XXXXX412
 • · Alicia Fortini XXXX389
 • · Sebastián La Bella XXXXX434
 • · Juan Ignacio Garrido XXXXX231
 • · María José Fernández Agüero XXXXX206
 • · Candela Tolaba XXXXX060
 • · Isidro Narciso Cano XXXXX291
 • · Carlos Fabian Barci XXXXX207
 • · Nora Diaz XXXXX122
 • · Samanta Ventura XXXXX249
 • · Leticia Trani XXXXX150
 • · Damian Leandro Juan Vuotto XXXXX759
 • · Jorge Mario Nievas XXXXX945
 • · Carina Langer XXXXX766
 • · Matias Burriguini XXXXX137
 • · Sandra Requelme XXXXX305
 • · Walter Candelario Flores XXXXX401
 • · Leonardo Vilches XXXXX121
 • · Nicolas Lorenzo XXXXX677
 • · Ayelen Bravo XXXXX058
 • · Gerardo Buriano XXXXX588
 • · Paola Cancé XXXXX761
 • · Veronica Kambourian XXXXX981
 • · Jose Manuel Ventura XXXXX669
 • · Carina Fusco XXXXX220
 • · Clara Soria XXXXX821
 • · Mariano Grillo XXXXX174
 • · Samuel Jonatan Mamani XXXXX563
 • · Romina Ufor XXXXX886
 • · Miguel Garrido XXXX404
 • · Miguel Angel Ruiz Diaz XXXXX514
 • · Gimena Valeria Dinter XXXXX253
 • · Jonathan Ezequiel Muiño XXXXX102
 • · Horacio Calvo XXXXX399
 • · Valeria Echevarria XXXXX002
 • · Jezabel Rodolao XXXXX106
 • · Paola Furdi XXXXX294
 • · Yesica Aliberti XXXXX039
 • · Federico Ruña XXXXX968
 • · Paola Noemi Barlaro XXXXX765
 • · Pablo Oscar Paterno XXXXX303
 • · Elba Dina Fiorotto XXXX835
 • · Laura Rao XXXXXX185
 • · Elida Liebana XXXX142
 • · Pantaleón Rodolao XXXXXX599
 • · Patricia Beatriz Gardenal XXXXX215
 • · Jose Flores XXXXX993
 • · Natividad Nuñez XXXXX642
 • · Nadia Raquel Duarte XXXXX342
 • · Andrea Diocaret Ruiz XXXX517
 • · Mirta Cao XXXXX864
 • · Estefania Paroni XXXXX914
 • · Miguel Ángel López XXXXX793
 • · Jonathan Leonel Graziosi XXXXX379
 • · Aldana Di Domenico XXXXX282
Información Importante
Los ganadores se deben presentar el martes 13 de diciembre a las 19.30 hs en el Cine Village Caballito (CABA) con el DNI.